Online Kursevi

Posetite naš novi portal za učenje sa sertifikovanim edukacijama iz oblasti kliničkih ispitivanja. Sve edukacije su na engleskom jeziku u vidu video prezentacija uz audio naraciju naših predavača. Za sada smo sertifikovali kurs za Saradnika za klinička ispitivanja lekova (CRA Course), kurs za Koordinatora kliničkih ispitivanja (CRC Course) i kurs monitoringa (Monitoring Course), a uskoro […]

Edukacije

Počeo je upis na šestomesečnu edukaciju za saradnike u kliničkim ispitivanjima (CRA), generacija 2022/23! 24. jun edukacija iz napredne kliničke prakse (Advanced GCP) NOVA EDUKACIJA – obuka Study coordinator-a (trajanje 60 časova)

CRA Akademija na TransCelerate listi

U 2019. naša edukacija GCP za Etičke odbore uvrštena je na Transcelerate listu, a od aprila 2016. godine osnovni i napredni kurs iz dobre kliničke prakse (Basic i Advanced GCP) CRA Akademije se takođe nalaze na Transcelerate listi trening provajdera.

Polaznici

Students

Naši polaznici su lekari, stomatolozi, farmaceuti, biolozi, psiholozi, diplomci viših medicinskih škola svih smerova, medicinsko osoblje, zaposleni na centrima gde se izvode kliničke studije (koordinatori, medicinske sestre, radiolozi, farmaceuti, koistraživači).

Kriterijumi

Criteria

Da biste postali naš polaznik, potrebno je da poznajete rad na računaru, imate Diplomu Visoke ili Više škole (smer prirodnih nauka), kao i da poznajete engleski jezik.

Ciljevi

Goals

Profesionalno usavršavanje, multidisciplinarnost, siguran put do boljeg posla!