U 2019. naša edukacija GCP za Etičke odbore uvrštena je na Transcelerate listu, a od aprila 2016. godine osnovni i napredni kurs iz dobre kliničke prakse (Basic i Advanced GCP) CRA Akademije se takođe nalaze na Transcelerate listi trening provajdera.