“Sprovođenje kliničkih studija – Izazovi i očekivanja“, 12. decembar, Beograd
Dvanaesta redovna konferencija

“Clinical Trials Management – Challenges & Expectations”, December 12th, Belgrade
12th Regular Conference 

“Sprovođenje kliničkih studija – Izazovi i očekivanja”, 14. i 15. april 2022, hotel Termag, Jahorina (Bosna and Hercegovina), prva konferencija

“Clinical Trials Management – Challenges & Expectations”, April 14-15th 2022, Termag Hotel, Jahorina (Bosnia and Herzegovina), 1st Conference 

PRIJAVITE SE!!! 

Prethodne Konferencije

Izazovi u kliničkim ispitivanjima“, 9. decembar 2021, Hotel Falkensteiner, Beograd
Jedanaesta redovna konferencija

„Clinical Trials Challenges“, December 9th 2021, Falkensteiner Hotel, Belgrade
11th Regular Conference

Program Konferencije

Izazovi u kliničkim ispitivanjima“, 14. decembar 2020, Zoom webinar, Beograd
Deseta redovna konferencija

„Clinical Trials Challenges“, December 14th, Zoom webinar, Belgrade
10th Regular Conference

Program Konferencije

„Izazovi u kliničkim ispitivanjima“,  12. decembar, Beograd, Sava Centar
Deveta redovna konferencija

„Clinical Trials Challenges“, December 12th, Belgrade, Sava Centar
9th Regular Conference

Program Konferencije

„ŠKOLA KLINIČKIH STUDIJA“, 14, 15. i 16. oktobar, Banja Luka, RS, BiH
Druga redovna konferencija

„School of clinical studies“, October 14th, 15th & 16th, Banja Luka, RS, Bosnia and Herzegovina
2nd Regular Conference

Program Konferencije

„ŠKOLA KLINIČKIH STUDIJA“, 15. i 16. april, Banja Luka, RS, BiH
Prva redovna konferencija

„School of clinical studies“, April 15th & 16th, Banja Luka, RS, Bosnia and Herzegovina
1st Regular Conference

Program Konferencije

„PARTNERSTVO U KLINIČKIM ISPITIVANJIMA”13. decembar 2018Beograd, Sava Centar 
Osma redovna konferencija

„Partnership in Clinical Trials“ December 13th 2018, Sava Center Belgrade
8th Regular Conference

Program Konferencije

IZAZOVI U KLINIČKIM ISPITIVANJIMA”14. decembar 2017Beograd, Sava Centar
Sedma redovna konferencija

„Clinical Trial Challenges“ December 14th 2017, Sava Center Belgrade
7th Regular Conference

Program Konferencije

„IZAZOVI U KLINIČKIM ISPITIVANJIMA LEKOVA“, 12. decembar 2016, Sava Centar Beograd
Šesta redovna konferencija
 
„Clinical Trial Challenges“ December 12th 2016, Sava Center Belgrade
6th Regular Conference   
 
Program Konferencije
 
„PACIJENTI I TOKOVI PODATAKA U KLINIČKIM STUDIJAMA“, 14. decembar 2015, Sava Centar Beograd
Peta redovna konferencija
 
„Patients and dataflow in clinical trials“ December 14th 2015, Sava Center Belgrade
5th Regular Conference
 
Program Konferencije
 
“INFORMACIJA ILI REKLAMA”, 26. oktobar 2015, Sava Centar Beograd
 
“Information or Advertising”,  October 26th 2015, Sava Center Belgrade
 
Program Konferencije
 
“IZAZOVI U KLINIČKIM ISPITIVANJIMA LEKOVA”, Srbija 2014
Četvrta redovna konferencija
 
Clinical Trial Challenges”, Serbia 2014
4th Regular Conference
 
Program Konferencije

 

“IZAZOVI U KLINIČKIM ISPITIVANJIMA LEKOVA”, Crna Gora 2014

“Clinical Trial Challenges”, Montenegro 2014

Program Konferencije

“IZAZOVI U KLINIČKIM ISPITIVANJIMA LEKOVA”, Srbija 2013
Treća redovna konferencija

“Clinical Trial Challenges”, Serbia 2013
3rd Regular Conference

Program Konferencije

“IZAZOVI U KLINIČKIM ISPITIVANJIMA LEKOVA”, Crna Gora 2013

“Clinical Trial Challenges”, Montenegro 2013

Program Konferencije