Smerovi

Saradnik za klinička ispitivanja lekova – CRA – jednogodišnji program

Jednogodošnji program edukacije za saradnike u kliničkim ispitivanjima namenjen je lekarima, farmaceutima, stomatolozima, ili osobama koje su diplomirale na fakultetima nekih srodnih nauka. Nastava je podeljena u dva semestra i odvija se sredom, četvrtkom i petkom posle radnog vremena. Posebna pažnja je posvećena praktičnom delu obuke te svi polaznici prolaze praktični deo nastave u našim prostorijama te u nekoj od CRO agencija ili farmaceutskih kuća. Broj mesta je ograničen na 15 polaznika.

Omogućeno je i online pohađanje nastave.

Edukacija Study coordinator-a – trajanje 60 časova

Program edukacije za zdravstvene radnike koji deluju pod direktnom supervizijom glavnog istraživača (PI) ili/i Sponzora/Organizacije za klinička istraživanja (CRO) u cilju sprovođenja kliničkih istraživanja. Edukacija je namenjena lekarima, farmaceutima, stomatolozima, ili osobama koje su diplomirale na fakultetima nekih srodnih nauka. Broj mesta je ograničen na 15 polaznika.

Edukacija iz monitoringa – 30 časova

Monitoring je čin nadgledanja napretka kliničkog ispitivanja i osiguravanja da se ono sprovodi, evidentira i izveštava u skladu sa protokolom, standardnim operativnim procedurama (SOP), dobrom kliničkom praksom (GCP) i važećim regulatornim zahtevom/ima. Praćenje (monitoring) kliničkog ispitivanja je integralna komponenta procesa osiguranja kvaliteta ispitivanja i neophodna je za ispunjenje GCP-a.

Kurs monitoringa namenjen je lekarima, farmaceutima, stomatolozima ili osobama koje su diplomirale na fakultetima nekih srodnih nauka i koje žele da se u CRO industriji bave poslom monitora. Edukacija traje 3-4 dana u našim prostorijama.

Edukacija iz regulative – skraćena 16 časova / celovita 60 časova

Namenjena je osobama koje planiraju zaposlenje ili rade u CRO i farmaceutskoj industriji, i bave se regulatornim poslovima. Kurs obuhvata američku i evropsku, kao i regionalnu regulativu i edukatori su uglavnom stručnjaci iz Agencija za lekove i zaposleni sa dugogodišnjim iskustvom u CRO industriji na regulatornim poslovima. Edukacija traje 1 dan (skraćena) ili 2 dana (celovita).

Edukacija iz farmakovigilance – 30 časova

Farmakovigilanca je skup aktivnosti koje se odnose na otkrivanje, procenu, razumevanje, prevenciju i postupanje u slučaju neželjenih reakcija na lek, kao i novih saznanja o škodljivosti primene leka.

Kurs je namenjen osobama koje planiraju zaposlenje ili rade u CRO i farmaceutskoj industriji te se bave  farmakovigilancom. Trajanje edukacije je 1  dan.

Edukacija Upravljanje farmaceutskim otpadom (novi pravilnik) – jednodnevna edukacija

Edukacija je namenjena svima koji se bave skladištenjem, transportom, izveštavanjem i drugim poslovima vezanim za farmaceutski otpad. Posebna pažnja edukacije posvećena je novom pravilniku o upravljanju farmaceutskim otpadom. Trajanje edukacije je 1  dan.

Edukacija iz dobre kliničke prakse (GCP), osnovni (Basic GCP) i napredni (Advanced GCP) kurs – jednodnevne edukacije

Bazični kurs za sve osobe koje se bave kliničkim isipitivanjima (bilo u farmaceutskoj, CRO industriji ili u studijskom timu). Osnovni i napredni GCP kurs traju po jedan dan.

PRIJAVITE SE!!!