Raspored

Plan predavanja (CRA)

# Naziv, Broj časova,

 

1. Uvod – Zašto želim da postanem CRA?, 6,

2. Otkrivanje i razvoj novih farmaceutskih preparata, 6,

3. Osnovi kliničke farmakologije, 6,

4. Sprovođenje kliničkih istraživanja – opšte napomene, 12,

5. Regulativa u kliničkim istraživanjima, 12,

6. Dobra klinička praksa, 12,

7. Etika u biološkim istraživanjima, 2,

8. Dokumentacija, 4,

9. Monitoring, 24,

10. Prevara i greška, 2,

11. Kontrola kvaliteta, 4,

12. Osnove projekt menadžmenta, 12,

13. Statistika i obrada podataka, 12,

14. Praćenje sigurnosti lekova i farmakovigilanca u kliničkim istraživanjima, 14,

15. Terapija; terapeutska područja; biologija bolesti, 4,

16. Engleski jezik i poslovna komunikacija, 30,

17. IT u kliničkim ispitivanjima, 30,

18. Praktična nastava, 60,

I Semestar

Uvod – uloga CRA u kliničkim istraživanjima

Poslovne komunikacije na engleskom

Otkrivanje i razvoj novih farm. preparata

Osnovi kliničke farmakologije

Zakonske osnove kliničkih istraživanja I

Zakonske osnove kliničkih istraživanja II

Sprovođenje klin. istraživanja opšte nap.

Etika

Dokumentacija

Soft skills 

Dobra klinička praksa – osnove

Monitoring I – Fizibiliti, evaluacija centara

Monitoring II – Inicijacija centara, vizita

Monitoring III – Vizita, zatvaranje centara

Monitoring IV – Zatvaranje studije, arhiviranje

II Semestar

IT u kliničkim ispitivanjima

Prevara i greška

Kontrola i usklađenost

Osnove projekt menadžmenta I

Osnove projekt menadžmenta II

Statistika i obrada podataka I

Statistika i obrada podataka I

Farmakovigilanca I

Farmakovigilanca II

Farmakovigilanca III

Terapija i terapijski postupci

Test

Praktična nastava

 

Saznajte više o predavačima