Konferencije

 „Izazovi u kliničkim ispitivanjima“,  12. decembar, Beograd, Sava Centar
Deveta redovna konferencija

Clinical Trials Challenges“, December 12th, Belgrade, Sava Centar
9th Regular Conference

Program

Prezentacije

Press Release

Prethodne Konferencije

„ŠKOLA KLINIČKIH STUDIJA“, 14, 15. i 16. oktobar, Banja Luka, RS, BiH
Druga redovna konferencija

„School of clinical studies“, October 14th, 15th & 16th, Banja Luka, RS, Bosnia and Herzegovina
2nd Regular Conference

Program Konferencije

„ŠKOLA KLINIČKIH STUDIJA“, 15. i 16. april, Banja Luka, RS, BiH
Prva redovna konferencija

„School of clinical studies“, April 15th & 16th, Banja Luka, RS, Bosnia and Herzegovina
1st Regular Conference

Program Konferencije

„PARTNERSTVO U KLINIČKIM ISPITIVANJIMA“13. decembar 2018Beograd, Sava Centar 
Osma redovna konferencija

„Partnership in Clinical Trials“,  December 13th 2018, Sava Center Belgrade
8th Regular Conference

Program Konferencije

IZAZOVI U KLINIČKIM ISPITIVANJIMA“14. decembar 2017Beograd, Sava Centar
Sedma redovna konferencija

„Clinical Trial Challenges“,  December 14th 2017, Sava Center Belgrade
7th Regular Conference

Program Konferencije

„IZAZOVI U KLINIČKIM ISPITIVANJIMA LEKOVA“, 12. decembar 2016, Sava Centar Beograd
Šesta redovna konferencija
 
„Clinical Trial Challenges“,  December 12th 2016, Sava Center Belgrade
6th Regular Conference   
 
Program Konferencije
 
„PACIJENTI I TOKOVI PODATAKA U KLINIČKIM STUDIJAMA“, 14. decembar 2015, Sava Centar Beograd
Peta redovna konferencija
 
„Patients and dataflow in clinical trials“,  December 14th 2015, Sava Center Belgrade
5th Regular Conference
 
Program Konferencije
 
„INFORMACIJA ILI REKLAMA“, 26. oktobar 2015, Sava Centar Beograd
 
„Information or Advertising“,  October 26th 2015, Sava Center Belgrade
 
Program Konferencije

„IZAZOVI U KLINIČKIM ISPITIVANJIMA LEKOVA“, Srbija 2014
Četvrta redovna konferencija
 
Clinical Trial Challenges“, Serbia 2014
4th Regular Conference

Program Konferencije

„IZAZOVI U KLINIČKIM ISPITIVANJIMA LEKOVA“, Crna Gora 2014

„Clinical Trial Challenges“, Montenegro 2014

Program Konferencije

„IZAZOVI U KLINIČKIM ISPITIVANJIMA LEKOVA“, Srbija 2013
Treća redovna konferencija

„Clinical Trial Challenges“, Serbia 2013
3rd Regular Conference

Program Konferencije

„IZAZOVI U KLINIČKIM ISPITIVANJIMA LEKOVA“, Crna Gora 2013

„Clinical Trial Challenges“, Montenegro 2013

Program Konferencije